سلام

مطهره بعضی وقت ها خیلی جالب رفتار می کنه و سعی می کنه ما یعنی پدر و مادرش رو گول بزنه. البته بعدا که بزرگتر بشه حتما این کار رو به بهترین شکل یاد می گیره از خود ما بزرگترها. ولی فعلا چون کوچیک هست این کارش خیلی با مزه ست. مثلا امروز وقتی کاغذهای دور مداد شمعی هاش رو پاره کرد و خورد کرد و همه رو ریخت زمین داشتم نگاهش می کردم. وقتی خواست پا شه و بره دنبال بازی های دیگه ش صداش زدم و گفتم: «مطهره خانم، ببین خونه چقدر نامرتب و کثیف شد. چرا آشغالهای مداد شمعی ت رو پاره کردی و ریختی رو زمین؟!» گفت: «عه، راست می گی. آخه اون موقع ها بلد نبودم که نباید بریزم شون روی زمین»

IMG_5397

خنده م گرفت. همچین می گه اون موقع ها که انگار ده سال پیش بوده. بعد بهش گفتم «خوب حالا خودت همه رو جمع کن ببر بریز تو سطل آشغال که خونه مرتب باشه» گفت: «نه نمی تونم، آخه من بلد نیستم» گفتم «چیزی نیست که بلد نباشی.» گفت «چرا آخه من کوچولو ام هنوز.» گفتم «نه می تونی، ببین، یکی یکی برشون دار و بگیر توی دستت.» بعد که دیگه کلک هاش نگرفته بود گفت باشه و نشست یه دونه کاغذ کوچیک رو با یک دستش گرفت و یه دونه رو هم با یک دست دیگه. بعد گفت «دیدی، دیگه نمی تونم بقیه ش رو بردارم که.»

هم خنده م گرفته بود از این همه کلک هایی که به ذهن خلاق ش می رسه هم می خواستم تسلیم ش نشم. گفتم «نه ببین یه دست ت رو باید باز بذاری، این جوری. بعد با اون دستت یکی یکی همه ی اینها رو بردار و بریز توی این یکی دستت. آها. همین جوری. آفرین. وقتی تموم شد دستت رو محکم ببند که نریزن دوباره زمین. حالا ببر بریز تو سطل»

آخرین تقلای مطهره هم این بود که «خوب من بلد بودم خودم بابایی، می خواستم تو بیای بهت کمک کنم» (منظورش البته این بود که تو بیای بهم کمک کنی)

دارم فکر می کنم به اینکه «و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین – و مکر می کنند و گول می زنند به خیال خودشون (بنده ها) و خدا هم براشون مکر می کند. در عین حالی که خدا بهترین مکر کنندگان و گول زنندگان است»

ما هم تو زندگی هامون داریم همین کارها رو در حق پروردگارمون می کنیم. او هم داره ما رو نگاه می کنه و بعضی موقع ها هم کاری به کارمون نداره و ما پیش خودمون فکر می کنیم که خیلی زرنگیم. ولی به تعبیر من خدای خوب ما پدرانه و مادرانه داره ما رو پرورش میده و اگر بحث گول زدن باشه اون بهترین گول زننده است و بلده این استدلال ها و دور زدن ها و گله شکایت ها و تنبلی های ما رو جواب بده و حالمون رو بگیره

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious