بایگانی برای ۱۳۸۶

غرق در او شدن …

من خدا خواسته ام
با دگران کارم نیست

تو خدا خواسته ای
با دگران کارت نیست

تو خدا خواسته ای
کارت نیست

تو خدا

خدا

..

.

 

بعد مدت ها!

سلام

همه از توست خدایا
به گمانم هیچم
همه را شکر

نشد
باز نشد
چه کنم با غم ناشکری بی پایانم؟

————————————————————-
(مدتی بی «از جنس خدا» بودم، خودم هم سختم بود. دعا کنید)