تبریک روز مادر و باقی قضایا

تبریک روز مادر و باقی قضایا

۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۵ نظر

خودمون در مورد اشتغال توام با مادری کلاه مون رو قاضی کنیم. فقط یه مثال بزنم: چند تا مامان می شناسید که به خاطر بودن در محیط کار و دوری چند ساعته ی هر روزه از کودک شیرخوارشون، شیر شون کم یا خشک شده و مجبور شدن زودتر از زمان معمول، سراغ غذاهای کمکی برن و بچه رو از حقش محروم کردن؟!

بندهای نامرئی

بندهای نامرئی

۲۶ آذر ۱۳۹۲ - ۵۳ نظر
غمت چه شیرینه

غمت چه شیرینه

۱۵ آبان ۱۳۹۲ - ۲۸ نظر
باز هم پارک

باز هم پارک

۲۳ فروردین ۱۳۹۳ - ۳۰ نظر

سلام امسال هم تولد دخترکمان را در پارک برگزار کردیم. البته «جشن» تولد به شکل مرسومش برایم موضوعیت ندارد. اینکه بچه ها بتوانند بازی کنند و بدوند و شاد باشند، اینکه جشن تولد، واقعا بچه محور باشد و من نخواهم حساب های شخصی ام را در مهمانی ای که می دهم صاف کنم، جشنی توام با چشم و هم چشمی نگیرم، همه چیز را با امیال شخصی ام پیش نبرم… نمی دانم. نمی دانم چقدر موفق بودم. این روزها ترجیح می دهم کمتر حرف بزنم. همین قدر که دخترم به همراه دوستانش در هوای خنک و آفتابی بهاری بازی کردند. […]

ده دوازده سال بعد

ده دوازده سال بعد

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ - ۲۵ نظر
مقایسه

مقایسه

۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۱ نظر
حسادت وارونه

حسادت وارونه

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۳ نظر